მთავარი » რეფორმები » C ჰეპატიტი » აუდიტის სამსახურს C-ჰეპტიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამასთან დაკავშირებით შენიშვნები აქვს
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ჯანდაცვის სამინისტროს ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ანგარიში გამოაქვეყნა.

აუდიტის სამსახურს C-ჰეპტიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამასთან დაკავშირებით შენიშვნები აქვს

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ჯანდაცვის სამინისტროს ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ანგარიში გამოაქვეყნა.

მასში აღნიშნულია, რომ 2015 წლის 28 აპრილიდან 31 დეკემბრის თვის ჩათვლით მკურნალობის მონიტრონიგის ფარგლებში უწყებაში შესულია სულ 5589 შეტყობინება, საიდანაც შემოწმებულია მხოლოდ 359 შემთხვევა, რაც მთლიანი შეტყობინებების 6%-ია.

დადგენილი შერჩევის მეთოდის გათვალისწინების შემთხევაში უნდა შემოწმებულიყო 1351 შემთხვევა. 325 შემთხვევში შემოწმება განხორციელებულია დადგენილი ვადის დარღვევით და ვადაგადაცილებული დღეების რაოდენობა მერყეობს 1 დან 148 დღის დიაპაზონში.

C-ჰეპატიტის პროგრამა მიმწოდებლების კონტორილის ორ მექანიზმს ითვალისწინებს. ეს არის პროგრამით განსაზღვრული პირობების შესრულების კონტროლი და შესრულებული სამუშაოს რევიზია. ანგარიშში ნათქვამია, რო შესამოწმებელ პერიოდში არ განხორციელებულა პროგრამაში ჩართული მიმწოდებლების კონტროლი და რევიზია.

bm.ge

იხილეთ ასევე

„განიკურნე!“ - ამ სახელწოდების კამპანიის ფარგლებში თბილისის იუსტიციის სახლის თანამშრომლებსა და ვიზიტორებს C ჰეპატიტზე სკრინინგი ჩაუტარდათ.

თბილისის იუსტიციის სახლში C ჰეპატიტზე სკრინინგი ჩატარდა

„განიკურნე!“ – ამ სახელწოდების კამპანიის ფარგლებში თბილისის იუსტიციის სახლის თანამშრომლებსა და ვიზიტორებს C ჰეპატიტზე სკრინინგი …