მთავარი » შრომა » მთავრობა შშმ და სსსმ პირების შრომის ანაზღაურების სუბსიდირებას მოახდენს
მთავრობა შშმ და სსსმ პირების შრომის ანაზღაურების სუბსიდირებას მოახდენს

მთავრობა შშმ და სსსმ პირების შრომის ანაზღაურების სუბსიდირებას მოახდენს

მთავრობამ 676- ათას ლარიანი დასაქმების პროგრამა დაამტკიცა.

მთავრობა შშმ (შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე) და სსსმ (სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე) პირების შრომის ანაზღაურების სუბსიდირებას მოახდენს.

კერძოდ საუბარია შრომის ანაზღაურების 50%-იან დაფინანსებაზე, თუმცა, ერთ ბენეფიციარზე ვაუჩერის ღირებულება 460 ლარს არ უნდა აღემატებოდეს. რაც შეეხება, სუბსიდირების ვადებს ის, მხოლოდ 4 თვით განისაზღვრება.

გარდა ამისა პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: დასაქმების ფორუმების მოწყობა , შრომის ბაზრის მართვის სისტემის www.worknet.gov.ge განვითარება, შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიებისა და საჭირო ცოდნის და უნარ-ჩვევების გამოვლენის მიზნით, კვლევების და მონიტორინგის ჩატარება წელიწადში ერთხელ და სხვა.

businesscontract.ge

იხილეთ ასევე

25 ივნისს, თბილისში ახალგაზრდების დასაქმების ფესტივალი ჩატარდება. ფესტივალის მიზანია დამსაქმებლების და ახალგაზრდების დაკავშირებას, სამუშაოს მაძიებლების დასაქმებისა და სტაჟირების ხელშეწყობას.

კვირას ახალგაზრდების დასაქმების ფესტივალი ჩატარდება

25 ივნისს, თბილისში ახალგაზრდების დასაქმების ფესტივალი ჩატარდება. ფესტივალის მიზანია დამსაქმებლების და ახალგაზრდების დაკავშირებას, სამუშაოს მაძიებლების …