მთავარი » დაზღვევა » საქართველოში ყველაზე პოპულარული სადაზღვევო პროდუქტები ჯანმრთელობისა და ქონების დაზღვევაა
საქართველოში პოპულარული სადაზღვევო პროდუქტები ჯანმრთელობისა და ქონების დაზღვევაა.ამის შესახებ საუბარია დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურის ანგარიშში.

საქართველოში ყველაზე პოპულარული სადაზღვევო პროდუქტები ჯანმრთელობისა და ქონების დაზღვევაა

საქართველოში ყველაზე პოპულარული სადაზღვევო პროდუქტები ჯანმრთელობისა და ქონების დაზღვევაა.

ამის შესახებ საუბარია დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურის ანგარიშში, რომელიც 2016 წლის შედეგებს აჯამებს.

ანგარიშის მიხედვით, გასულ წელს სადაზღვევო ინდუსტრიამ სხვადასხვა პროდუქტით სულ 393 მილიონი ლარი მოიზიდა. აქედან 44%- 175 მილიონი ლარი – ჯამრთელობის დაზღვევაზე მოდის, შემდეგია ქონების დაზღვევა 65 მილიონით და 16%-იანი წილით.

15% უჭირავს მთლიან სადაზღვევო სისტემაში სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა დაზღვევას, ამ მიმართულებით გასულ წელს სადაზღვევო ინდუსტრიამ 59 მილიონი მოიზიდა.

სიცოცხლის დაზღვევას მთლიან წილში 6% უჭირავს, 25 მილიონით. 6%-იანი წილი აქვს სამოგზაურო დაზღვევასაც. ამ მიმართულებით სექტორის მიერ მოზიდულმა პრემიამ 6 მილიონი შეადგინა.

businesscontract.ge

იხილეთ ასევე

მზღვეველის მიერ სადაზღვევო მომსახურების გაწევისას მომხმარებლისთვის აუცილებელი ინფორმაციის მიწოდების შესახებ ინსტრუქცია დამტკიცდა.

სადაზღვევო კომპანიებისთვის მომხმარებლისთვის აუცილებელი ინფორმაციიის მიწოდების ინსტრუქცია დამტკიცდა

საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ბრძანებით, მზღვეველის მიერ სადაზღვევო მომსახურების გაწევისას მომხმარებლისთვის აუცილებელი ინფორმაციის …