მთავარი » დაზღვევა » ჯანმრთელობის დაზღვევასთან დაკავშირებული ურთიერთობები “სამოქალაქო კოდექსით” დარეგულირდება

ჯანმრთელობის დაზღვევასთან დაკავშირებული ურთიერთობები “სამოქალაქო კოდექსით” დარეგულირდება

ჯანმრთელობის დაზღვევა და მასთან დაკავშირებული სადაზღვევო ურთიერთობები “სამოქალაქო კოდექსით” დარეგულირდება.

პარლამენტი დაჩქარებული წესით დეპუტატების: სოფიო კილაძის, რატი იონათამიშვილის, ანრი ოხანაშვილისა და ვანო ზარდიაშვილის მიერ ინიცირებულ საკანონმდებლო პროექტზე მსჯელობს, რომლის მიხედვით, “სამოქალაქო კოდექსით” დარეგულირდება დაზღვევის ისეთი სახე, როგორიცაა ჯანმრთელობის დაზღვევა და განისაზღვრება მისი მომწესრიგებელი ფუნდამენტური საკითხები.

გარდა ამისა, განისაზღვრება ნორმები, რომელთა გამოყენებაც იქნება შესაძლებელი ჯანმრთელობის დაზღვევის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით.

კერძოდ, ჯანმრთელობის დაზღვევის ხელშეკრულებით მზღვეველი ვალდებულია აანაზღაუროს დაზღვეული პირისთვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებასა ან დაზიანებასთან დაკავშირებული მკურნალობისა და ხელშეკრულებით შეთანხმებული სხვა სახის სამედიცინო მომსახურების ხარჯები, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესითა და პირობებით.

ჯანმრთელობის დაზღვევის ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს დამზღვევის მიერ დაზღვეული პირის სასარგებლოდ.

“სამოქალაქო კოდექსში” შედის ნორმა, რომლის მიხედვით, თუ დაზღვეულ პირს შეუძლია ზიანის ანაზღაურების თაობაზე მოთხოვნა წარუდგინოს მესამე პირს, მაშინ ეს მოთხოვნა გადადის მზღვეველზე, თუ ის უნაზღაურებს დაზღვეულ პირს ზიანს.

მზღვეველს შეუძლია მესამე პირს ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა წაუყენოს მხოლოდ დაზღვეულისათვის ზიანის ანაზღაურების შემდეგ და ანაზღაურებული ზიანის ოდენობის ფარგლებში. თუ დაზღვეული პირი უარს იტყვის მესამე პირის მიმართ თავის მოთხოვნაზე, მაშინ მზღვეველი თავისუფლდება ზიანის ანაზღაურების მოვალეობისაგან.

commersant.ge

იხილეთ ასევე

ონკოპაციენტები, რომლებსაც სადაზღვევო სისტემა სრულფასოვანი მკურნალობის გარეშე ტოვებს

40 წლის მაია ხარაიშვილის ისტორია არა მხოლოდ ერთი ონკოპაციენტის, არამედ ყველა იმ ადამიანის ისტორიაა, რომლებიც …