არქივი

პირველადი ჯანდაცვის ფუნდამენტურმა კვლევამ სახელმწიფო გრანტი მოიპოვა

პირველადი ჯანდაცვის ფუნდამენტურმა კვლევამ სახელმწიფო გრანტი მოიპოვა. პროექტის ხანგრძლივობაა 3 წელი, ბიუჯეტი - 150 000 ლარი.

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფუნდამენტური კვლევების 2017 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსში გამარჯვება მოიპოვა მედიცინის აკადემიური დოქტორის თენგიზ ვერულავას პროექტმა „პირველადი ჯანდაცვის …

სრულად »

შეზღუდული კონკურენცია ჯანდაცვის ბაზარზე: გადაწყვეტის გზები – თენგიზ ვერულავა

შეზღუდული კონკურენცია ჯანდაცვის ბაზარზე: გადაწყვეტის გზები თენგიზ ვერულავა მედიცინის აკადემიური დოქტორი

შეზღუდული კონკურენცია ჯანდაცვის ბაზარზე: გადაწყვეტის გზები თენგიზ ვერულავა მედიცინის აკადემიური დოქტორი ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ინსტიტუტის დირექტორი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი  ნაშრომი გამოქვეყნდა საერთაშორისო …

სრულად »

თენგიზ ვერულავა სოციალურად დაუცველთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის შესახებ

თენგიზ ვერულავა სოციალურად დაუცველთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის შემოღების შესახებ საქართველოში.ჟურნალი "ლიბერალი"

თენგიზ ვერულავა სოციალურად დაუცველთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის შემოღების შესახებ საქართველოში. ჟურნალი “ლიბერალი” ჟურნალი ლიბერალი  

სრულად »

ფარმაკოლოგიური კომპანიების საავადმყოფოები და სადაზღვევო ბიზნესი

ფარმაკოლოგიური კომპანიების საავადმყოფოები და სადაზღვევო ბიზნესი

“საღამოს პიკის საათი” 08.06.17 ფარმაკოლოგიური კომპანიების საავადმყოფოები და სადაზღვევო ბიზნესი. სტუმარი: თენგიზ ვერულავა – პროფესორი, მედიცინის დოქტორი . წამყვანი: დავით პაიჭაძე.  Georgian Public Radio

სრულად »

უნივერსალური მოცვის მსოფლიო გამოცდილება და საქართველოს ჯანდაცვის რეფორმა

უნივერსალური მოცვის მსოფლიო გამოცდილება და საქართველოს ჯანდაცვის რეფორმა თენგიზ ვერულავა, ანი კენჭაშვილი, მაია კვიკვინია, ლაშა გვარამია, ლანა ბურჭულაძე, ანა მაჩიტაძე, ცირა ყაჭიური

უნივერსალური მოცვის მსოფლიო გამოცდილება და საქართველოს ჯანდაცვის რეფორმა თენგიზ ვერულავა, ანი კენჭაშვილი, მაია კვიკვინია, ლაშა გვარამია, ლანა ბურჭულაძე, ანა მაჩიტაძე, ცირა ყაჭიური ABSTRACT აბსტრაქტი …

სრულად »

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის შედეგების კვლევა

საყოველთაო ჯანდაცვას აქვს თავისი დადებითი მხარეები: მოცვის გაფართოება, ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

საყოველთაო ჯანდაცვას აქვს თავისი დადებითი მხარეები: მოცვის გაფართოება, ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდა, რომლის მტკიცებულებაა ჯანდაცვის მთლიან ხარჯებში ჯიბიდან გადახდების წილის 60%-მდე შემცირება და შესაბამისად, სახელმწიფოს …

სრულად »

თენგიზ ვერულავა – საყოველთაო ჯანდაცვა და კერძო დაზღვევის როლი

საყოველთაო ჯანდაცვაში მიმდინარე ცვლილებები მსოფლიოში არსებულ გამოცდილებას უნდა დაეყრდნოს.

საყოველთაო ჯანდაცვაში მიმდინარე ცვლილებები მსოფლიოში არსებულ გამოცდილებას უნდა დაეყრდნოს.  მთავრობას განზრახული აქვს საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამაში ცვლილებების განხორციელება. იგი გულისხმობს კერძო დაზღვევის როლის მკაფიოდ …

სრულად »

სახელმწიფოს საშუალებას უნდა ჰქონდეს გამოიყენოს კერძო მომგებიანი საავადმყოფოს ალტერნატიული ფორმა

სახელმწიფოს საშუალებას უნდა ჰქონდეს გამოიყენოს კერძო მომგებიანი საავადმყოფოს ალტერნატიული ფორმა და არამომგებიან საავადმყოფოსთან დადოს ხელშეკრულება.

მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, თენგიზ ვერულავა ეხმაურება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროგრამასთან შექმნილი პრობლემას. “ვფიქრობ, ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროგრამასთან შექმნილი პრობლემის ერთ-ერთი მიზეზია ის, რომ ქვეყანაში არის …

სრულად »

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ცვლილებები და მასში კერძო სამედიცინო დაზღვევის როლი

ხელისუფლების განცხადებით საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ცვლილებები იგეგმება.თუმცა, საზოგადოებისათვის უცნობია რეფორმირების სამთავრობო გეგმა.

სახელისუფლებო წარმომადგენლების განცხადებით საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ცვლილებების შეტანა იგეგმება. თუმცა, საზოგადოებისათვის უცნობია რეფორმირების სამთავრობო გეგმა და ამ მოსალოდნელი ცვლილებების შესახებ ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლების მხოლოდ …

სრულად »

საავადმყოფოს გლობალური ბიუჯეტით დაფინანსება და ჯანდაცვის რეფორმები საქართველოში

იგეგმება საავადმყოფოებისთვის დაფინანსების მეთოდოლოგიის შეცვლა, კერძოდ, გლობალური ბიუჯეტით დაფინანსების მეთოდის შემოღება.

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ პრობლემაა ხარჯების მართვა. ყოველ წელს შეინიშნება სახელმწიფოს მიერ პროგრამით დაგეგმილზე მეტი თანხების ხარჯვა. გადახარჯვის უმთავრესი მიზეზია ექიმების და …

სრულად »