არქივი

მთავარი აქცენტი გადატანილი უნდა იყოს კერძო სექტორზე

მთავარი აქცენტი გადატანილი უნდა იყოს კერძო სექტორზე,სახელმწიფოს არ უნდა ჰქონდეს აღებული ბევრი პასუხისმგებლობა.ბიუჯეტს არ შეუძლია გაუძლოს მნიშვნელოვან ხარჯებ

„მთავარი აქცენტი გადატანილი უნდა იყოს კერძო სექტორზე და სახელმწიფოს არ უნდა ჰქონდეს აღებული ბევრი პასუხისმგებლობა“.პირველადი ჯანდაცვის რეფორმაზე მუშაობა დაიწყო. აღნიშნული რეფორმა ყველა საქართველოს მოქალაქეს …

სრულად »