მთავარი » დაზღვევა » სადაზღვევო კომპანიებისთვის მომხმარებლისთვის აუცილებელი ინფორმაციიის მიწოდების ინსტრუქცია დამტკიცდა
მზღვეველის მიერ სადაზღვევო მომსახურების გაწევისას მომხმარებლისთვის აუცილებელი ინფორმაციის მიწოდების შესახებ ინსტრუქცია დამტკიცდა.

სადაზღვევო კომპანიებისთვის მომხმარებლისთვის აუცილებელი ინფორმაციიის მიწოდების ინსტრუქცია დამტკიცდა

საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ბრძანებით, მზღვეველის მიერ სადაზღვევო მომსახურების გაწევისას მომხმარებლისთვის აუცილებელი ინფორმაციის მიწოდების შესახებ ინსტრუქცია დამტკიცდა.

მზღვეველებმა სტანდარტული ფორმები 20 ივნისამდე უნდა შეიმუშავონ.

ეს ინსტრუქცია არეგულირებს მზღვეველის მიერ მომხმარებლისათვის სადაზღვევო მომსახურების გაწევის დროს სრული, აუცილებელი, გასაგები, უტყუარი და თავისდროული ინფორმაციის თანმიმდევრული მიწოდების საკითხებს და ემსახურება სადაზღვევო სექტორის სამომხმარებლო ბაზარზე მომხმარებელთა უფლებების დაცვას, სისტემური რისკის კონტროლს, კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნას და პოტენციური რისკების შემცირებას.

მზღვეველი ვალდებულია შეიმუშაოს კონცეფცია მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიმართულებით. აღნიშნული კონცეფცია უნდა ასახავდეს მზღვეველის მიერ მომხმარებელთა დაცვის მიზნის ბიზნეს სტრატეგიაში ინტეგრირებას, კომპანიის შიგნით მომხმარებელთა დაცვის პოლიტიკით გამოკვეთილ პრიორიტეტებსა და მეთოდოლოგიას, ასევე მომხმარებელთა დაცვის პროცედურების აღწერილობას „დაზღვევის ფუძემდებლური პრინციპების“ დაცვით მზღვეველის მიერ არ უნდა მოხდეს სადაზღვევო პროდუქტის მახასიათებლის შესახებ ისეთი ინფორმაციის განცხადება, რომელიც სინამდვილეს არ შეესაბამება ან შეცდომაში შეჰყავს მომხმარებელი.

ეს ინსტრუქცია ვრცელდება მომხმარებლისათვის ყველა სახეობის სადაზღვევო მომსახურების გაწევისას, როგორც სავალდებულო, ისე ნებაყოფლობითი დაზღვევის დროს.

მზღვეველის მიერ ამ ინსტრუქციით დადგენილი მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში საქართველოს დაზღვევის სახელწიფო ზედამხედველობის სამსახური უფლებამოსილია, გამოიყენოს „დაზღვევის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სანქციები.

businesscontract.ge

იხილეთ ასევე

საქართველოში პოპულარული სადაზღვევო პროდუქტები ჯანმრთელობისა და ქონების დაზღვევაა.ამის შესახებ საუბარია დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურის ანგარიშში.

საქართველოში ყველაზე პოპულარული სადაზღვევო პროდუქტები ჯანმრთელობისა და ქონების დაზღვევაა

საქართველოში ყველაზე პოპულარული სადაზღვევო პროდუქტები ჯანმრთელობისა და ქონების დაზღვევაა. ამის შესახებ საუბარია დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურის …