მთავარი » დაზღვევა » სადაზღვევო კომპანიებისთვის ყველაზე ზარალიანი სამედიცინო დაზღვევაა
2016 წელს საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობით დაკავებული 2384 საწარმოს შემოსავალმა 4431,3 მლნ. ლარი შეადგინა. აქედან პროვენტიდან შემოსავალი და 71,1%-ია, ხოლო საკომისიოები 10.9 % .

სადაზღვევო კომპანიებისთვის ყველაზე ზარალიანი სამედიცინო დაზღვევაა

2016 წელს საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობით დაკავებული 2384 საწარმოს შემოსავალმა 4431,3 მლნ. ლარი შეადგინა. აქედან პროვენტიდან შემოსავალი და 71,1%-ია, ხოლო საკომისიოები 10.9 % .

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, ამ საწარმოების ხარჯები 3628,9 მლნ. ლარია. დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურებაზე კომპანიებმა 720,7 მლნ. ლარი დახარჯეს.

აღნიშნულ პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა შეადგენდა 36,9 ათას კაცს, რომელთაგან 59,1% ქალი იყო. 2016 წლის დასაწყისისათვის საფინანსო მომსახურების საქმიანობით დაკავებული საწარმოების სალაროში განთავსებული იყო 1226,0 მლნ. ლარი ნაღდი ფულის სახით, ხოლო წლის ბოლოს მისი მოცულობა – 1340,7 მლნ. ლარს გაუტოლდა.

2016 წელს საფინანსო მომსახურების საქმიანობით დაკავებული საწარმოების ფიქსირებულ აქტივებში განხორციელდა 502,7 მლნ. ლარის ინვესტიცია. ხოლო სადაზღვევო კომპანიების მიერ გამომუშავებულმა პრემიამ (ბრუტო) 369,5 მლნ. ლარი შეადგინა. აქედან 43,6% სამედიცინო (ჯანმრთელობის) დაზღვევაზე მოდის, 18,7% – ქონების დაზღვევაზე, 15,2% – სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებათა დაზღვევაზე (გარდა სარკინიგზო ტრანსპორტისა), 7,0% – სიცოცხლის დაზღვევაზე, ხოლო დანარჩენი (15,5%) უბედური შემთხვევის და სხვა სახის დაზღვევაზე ნაწილდება.

ამასთან, 2016 წელს სადაზღვევო კომპანიების მიერ დამდგარი სადაზღვევო ზარალი (ბრუტო) 232,5 მლნ. ლარით განისაზღვრა, რომლის 61,2% სამედიცინო (ჯანმრთელობის) დაზღვევაზე მოდის, 14,5% სატრანსპორტო საშუალებათა დაზღვევაზე (გარდა სარკინიგზო ტრანსპორტისა), 9,7% – ქონების დაზღვევაზე, 2,8% – სიცოცხლის დაზღვევაზე, დანარჩენი (11,8%) უბედური შემთხვევის და სხვა სახის დაზღვევაზე ნაწილდება.

commersant.ge

იხილეთ ასევე

„დიარჯის“ მოდელზე, სავარაუდოდ, კერძო სადაზღვევო სექტორიც გადავა

ჩვენ ვიმუშავებთ სადაზღვევო კომპანიებთან და ლოგიკური იქნება, რომ დიარჯის მეთოდზე გადასვლის პროცესში სადაზღვევო სექტორიც ჩაერთოს. …