საკეისრო კვეთებისა და ფიზიოლოგიური მშობიარობის ტარიფების მომატებასა და გათანაბრებასთან დაკავშირებით ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე დამატებით განმარტებებს აკეთებს. ილია ღუდუშაურის განცხადებით, ცვლილების შემდეგ კლინიკებს აღარ ექნებათ შესაძლებლობა, დამატებითი თანხები გადაახდევინონ ბენეფიციარებს. მისივე თქმით, ეს ერთერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა ქვეყნისთვის და მიღებული გადაწყვეტილებით კმაყოფილი იქნებიან პროვაიდერი კლინიკებიც და ბენეფიციარებიც

ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული რელიზის თანახმად კი, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში, მშობიარობა და საკეისრო კვეთა, ყველა მოქალაქისთვის სრულად ფინანსდება. დაფინანსება  მოიცავს არჩევით ექიმის აყვანისა და გაუტკივარების საფასურსაც. ასევე, მედიკამენტების, კვების, პალატის, სხვა პირდაპირ  და არაპირდაპირ ხარჯს. 


შესაბამისად, პაციენტს თანხის გადახდა არ მოუწევს. 

DRG მოდელით მშობიარობისა და საკეისრო კვეთის მომსახურების ტარიფები, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ჩართულ ყველა სამედიცინო დაწესებულებაში, 1 222 ლარით განსაზღვრა. რაც შეეხება ჩვენების გარეშე, პაციენტის მოთხოვნის საფუძველზე ჩატარებულ საკეისრო კვეთას, ან ე.წ. VIP პალატის მომსახურებას, აღნიშნული სერვისები სახელმწიფოს მიერ არ ფინანსდება.

ილია ღუდუშაურის განცხადებით, რეფორმის მიზანი მაღალი ხარისხის სამედიცინო სერვისებზე მაქსიმალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, პაციენტის თანაგადახდის შემცირება, ჯანდაცვის სისტემის ეფექტურობის გაზრდა და საბიუჯეტო სახსრების ეფექტური ხარჯვაა. ასევე, ქვეყანაში საკეისრო კვეთის მაღალი მაჩვენებლის გამო, მიზანშეწონილად ჩაითვალა საკეისრო კვეთისა და მშობიარობის ფასის გათანაბრება, რაც შეამცირებს სამედიცინო პერსონალის მოტივაციას საკეისრო კვეთის სასარგებლოდ.

აღნიშნული ცვლილება სამედიცინო დაწესებულებების დიაგნოზთან შეჭიდული ჯგუფებით (DRG) დაფინანსების სისტემის გაფართოების შედეგად განხორციელდა.