ფარმაცევტული ბაზარი
წამლის ხარისხის კონტროლზე წელს 150 ათასი ლარი დაიხარჯება

2024 წელს წამლის ხარისხის სახელმწიფო კონტროლზე 150 ათასი ლარი დაიხარჯება. აღნიშნული თანხა წინა წლებში იგივე მიზნით გამოყოფილი საბიუჯეტო სახსრების ანალოგიურია. სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლის 2024 წლის პროგრამა მთავრობის დადგენილებით დამტკიცდა.დოკუმენტში ნათქვამია, რომ პროგრამის მიზანია ფარმაცევტული ბაზრის დაცვა ფალსიფიცირებული, წუნდებული, გაუვარგისებული, ვადაგასული და საქართველოს ბაზარზე დაშვების უფლების არმქონე სამკურნალო საშუალებისაგან.მასში ასევე აღნიშნულია, რომ ჯანმრთელობის დაცვის სისტემაში ფარმაცევტული საქმიანობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რგოლია. მკურნალობის პროცესში გამოყენებული ფარმაცევტული პროდუქტის ხარისხი, ეფექტიანობა და უსაფრთხოება ის მაჩვენებლებია, რომლებიც სხვა, ასევე მნიშვნელოვან ფაქტორებთან ერთად განსაზღვრავენ მკურნალობის ხარისხს, ხანგრძლივობასა და, საბოლოო ჯამში, სამედიცინო მომსახურების ხარისხს.შემოწმების მექანიზმი ასეთია: მაკონტროლებელი (რეგულირების სააგენტო) ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზატორებისაგან შეისყიდის სამკურნალო საშუალების ნიმუშს და ადგენს შეფუთვა-მარკირების, ვარგისობის, საქართველოს ბაზარზე დაშვების უფლების, დისტრიბუციის უფლებისა და სხვა, კანონით განსაზღვრული მოთხოვნების დაცვის მდგომარეობას. სადისტრიბუციო ჯაჭვის იმ რგოლში, სადაც ვერ ხერხდება შესყიდვის განხორციელება, სააგენტო აწარმოებს სინჯის აღებას. სამკურნალო საშუალების ლაბორატორიული კონტროლი, ადგილობრივი ლაბორატორიის (სააგენტოს წამლის ხარისხის ლაბორატორია ან სხვა) პარალელურად შესაძლებელია ჩატარდეს საზღვარგარეთაც.შეგახსენებთ, რომ წამლის ხარისხის ლაბორატორია ქვეყანაში გასული წლის მაისიდან ამოქმედდა. მასში 11 მილიონი ლარის ინვესტიცია განხორციელდა. 

წელს რეფერენტული ფასები ტკივილგამაყუჩებელ მედიკამენტებზე გავრცელდება

მიმდინარე წელს რეფერენტული ფასები ტკივილგამაყუჩებელ მედიკამენტებზე გავრცელდება, რომლებზეც ფასი გასულ წელს არ შემცირებულა.ამის შესახებ ჯანდაცვის სამინისტროს სტრატეგიული განვითარებისა და ანალიტიკის დეპარტამენტის უფროსმა ლელა სულაბერიძემ განაცხადა. შეგახსენებთ, რომ მედიკამენტებზე რეფერენტული ფასწარმოქმნის რეფორმა, რომელიც წამლების ფასების მაქსიმალური ზღვრის დაწესებას გულისხმობს, 2023 წლის 15 თებერვლიდან ამოქმედდა და ეს რეგულაცია უკვე 6 ათასზე მეტ მედიკამენტს შეეხო. რეფორმის მიზანი მედიკამენტებზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის გაზრდაა. სულაბერიძის შეფასებით, შედეგები, რასაც ჯანდაცვის სამინისტრო რეფორმის ფარგლებში გასული წლის დასაწყისში პროგნოზირებდა, გამართლდა და რეფერენტულ ფასებდ დაქვემდებარებული წამლები საშუალოდ 40-45%-ით გაიაფდა. „ყოველი ახალი ტიპის მედიკამენტის გამოქვეყნებისას სამინისტრო ანალიზს იმეორებს და შედეგები კვლავ უცვლელია - საშუალოდ 40-45%-იანი ფასდაკლების მასშტაბი აქვს რეფერენტული ფასების ამოქმედებას. ერთერთი მნიშვნელოვანი ჯგუფი, რომელზეც დაფიქსირდა 42%-იანი კლება, ანტიბიოტიკებია,“ - აღნიშნა ლელა სულაბერიძემ. მისივე ინფორმაციით, მიმდინარე წელს ჯანდაცვის სამინისტრო გააგრძელებს მუშაობას რეფერენტული ფასწარმოქმნის ფარგლებში და ფასების რეგულაცია გავრცელდება მოსახლეობის მიერ ყველაზე ხშირად მოხმარებად არარეცეპტორულ მედიკამენტებზეც. „მუდმივ რეჟიმში ვაკვირდებით ბაზარზე არსებულ სიტუაციას. არარეცეპტორული მედიკამენტების ნაწილი, განსაკუთრებით ტკივილგამაყუჩებლები გახლავთ ის ჯგუფი, რომელზეც, საქსტატის მონაცემებითაც, გასულ წელს ფასების კლება არ დაფიქსირებულა. შესაბამისად, ყველაზე ხშირად მოხმარებად მედიკამენტებზე, მათ შორის ტკივილგამაყუჩებლებზეც მიმდინარე წელს გავრცელდება რეფერენტული ფასწარმოქმნა,“- განაცხადა სულაბერიძემ. 

სახელმწიფო კლინიკის ექიმმა დიდი რაოდენობის ძლიერმოქმედი ფსიქოტროპული მედიკამენტები გამოწერა - საკითხის შესწავლა დაწყებულია

ერთ-ერთი სახელმწიფო სამედიცინო დაწესებულების ექიმმა ნევროლოგმა, განსაკუთრებით დიდი რაოდენობის ძლიერმოქმედი ფსიქოტროპული მედიკამენტების რეცეპტი გასცა. ინფორმაცია ამის შესახებ ჯანდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა.უწყების მონაცემებით, დაფიქსირდა გადაჭარბებული დღიური დოზის დანიშვნის შემთხვევებიც.ამ შემთხვევას უკავშირდება კიდევ ერთი საეჭვო გარემოება - ნევროლოგის მიერ გამოწერილ ფსიქოტროპულ მედიკამენტებს, ზოგიერთ შემთხვევაში, აფთიაქიდან არა პაციენტი, არამედ სხვა, მესამე პირი იღებდა.ჯანდაცვის სამინისტროს პროფესიული განვითარების საბჭოს გადაწყვეტილებით, საკითხის შესწავლის საბოლოო დასრულებამდე, ექიმს ფსიქოტროპული მედიკამენტების გამოწერის უფლება შეეზღუდა.აღნიშნული და სხვა საკითხები ჯანდაცვის სამინისტროს პროფესიული განვითარების საბჭოზე განიხილეს, რომელიც ახალი შემადგენლობით შეიკრიბა. სხდომას ჯანდაცვის მინისტრმა უხელმძღვანელა. განახლებული შემადგენლობით, პროფესიული განვითარების საბჭომ 9 საკითხი განიხილა. საბჭოს გადაწყვეტილებით, 1 ექიმს შეუჩერდა სახელმწიფო სერტიფიკატის მოქმედება და დაევალა პროფესიული რეაბილიტაციის კურსის გავლა, 8 ექიმს მიეცა წერილობითი გაფრთხილება.

ბოლო წლებში პირველად, სამედიცინო პროდუქციის ფასები მცირდება - კვლევა

2023 წლის დეკემბერში საავადმყოფოს მომსახურების ფასები 5.6%-ით გაიზარდა. აღნიშნულ ჯგუფში  2021 წლის შემდგომ შედარებით სწრაფი ზრდა შეინიშნება. ამასთან, 2021 წლის შემდეგ სამედიცინო პროდუქციის ფასების კლების ტენდენცია ფიქსირდება, რაც ფარმაცევტულ ბაზარზე სახელმწიფოს მიერ გატარებული რეგულაციების შედეგია.ამ საკითხების შესახებ საუბარია საერთაშორისო ფონდ „კურაციოს“ კვლევაში სახელწოდებით „ჯანმრთელობის დაცვის ჯგუფის ინფლაციის დონის მაჩვენებლები - აქცენტი ფარმაცევტულ პროდუქტებზე“.კვლევაში აღნიშნულია, რომ დეკემბრის მონაცემებით, ჯანმრთელობის დაცვის ჯგუფის ფასები 3.8%-ით შემცირდაძირითადად სამედიცინო პროდუქციის, აპარატურისა და მოწყობილობის ქვე-ჯგუფის ხარჯზე, რომელთა ფასები 2023 წლის დეკემბერში 8.9%-ით შემცირდა.„სამედიცინო პროდუქციის ფასების ზრდის გრძელვადიანი ტენდენციის შემდეგ, 2021 წლის შემდეგ ფასების მნიშვნელოვანი კლება შეინიშნება, რაც პოტენციურად, თურქეთიდან პარალელურ იმპორტს უკავშირდება.  2023 წლის დეკემბერში ფასები 2017 წლის ნიშნულის ქვემოთ ჩამოვიდა,“ - წერია დოკუმენტში. კვლევის მიხედვით, თურქეთიდან პარალელური იმპორტის და რეფერენტული ფასწარმოქმნის დაშვების შემდეგ ყველა მედიკამენტის ფასი შემცირდა. ნაწილობრივ ეს შეიძლება გამოწვეული იყოს დოლართან მიმართებით ლარის კურსის 12%-იანი გამყარებითაც.დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ საქართველოში რეფერენტული ფასწარმოქმნის სისტემის პირველი ეტაპი 15 თებერვალს ამოქმედდა. იგი მედიკამენტების შერჩეული კატეგორიისთვის დაინერგა, მათ შორის ანტიბიოტიკებისა და სისხლძარღვთა გამაფართოებელი მედიკამენტებისთვის. სისტემის ფარგლებში მედიკამენტების ჩამონათვალი ეტაპობრივად გაიზარდა 2023 წლის მარტიდან დეკემბრამდე. მკვლევარების შეფასებით, რეფორმამ პოტენციურად ხელი შეუწყო ფასების საერთო შემცირებას 2023 წელს. თუმცა კლება უფრო საწყის თვეებში შეინიშნებოდა, რის შემდგომაც, როგორც ჩანს კლების ტემპი დასტაბილურდა.კვლევის თანახმად, რეფერენტული ფასწარმოქმნის სისტემის მიღმა დარჩენილი მედიკამენტების ჯგუფების ფასები პირველ ეტაპზე გაიზარდა. ანთების საწინააღმდეგო, ტკივილგამაყუჩებელი და საჭმლის მომნელებელი სისტემის მედიკამენტების ჯგუფისთვის რეფერენტული ფასები მხოლოდ 2023 წლის აგვისტოში ამოქმედდა; წლის განმავლობაში წამლების ჩამონათვალი, რომლებისთვისაც რეფერენტული ფასები დაინერგა, ეტაპობრივად გაიზარდა, რამაც პოტენციურად ფასების ზრდის შეჩერება გამოიწვია.

სხვა სიახლეები