2023 წლის განმავლობაში სადაზღვევო სექტორის მიერ მოზიდულმა პრემიამ შეადგინა 1,050 მლნ. ლარი, რაც 15%–ით მეტია წინა წლის ამავე პერიოდის მონაცემზე. აღნიშნული განპირობებულია სამედიცინო დაზღვევის, ავტოდაზღვევისა და სიცოცხლის დაზღვევის სახეობებში მოზიდული პრემიის მნიშვნელოვანი ზრდით. ამის შესახებ დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ სადაზღვევო ბაზრის მიმოხილვაშია აღნიშნული (საპროგნოზო მონაცემები).კომპანიების სადაზღვევო მოგებამ შეადგინა 250 მლნ. ლარი და გაზრდილია 19%–ით.
წმინდა მოგება მიმდინარე წლის მონაცემებით შეადგენს 70 მლნ. ლარს და წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით გაზრდილია 79%-ით. წმინდა მოგების მნიშვნელოვანი ზრდა, განპირობებულია სადაზღვევო მოგების მნიშვნელოვანი ზრდით, საინვესტიციო საქმიანობიდან შემოსავლების მნიშვნელოვანი ზრდით და უცხოური ვალუტის კურსთაშორისი სხვაობიდან მიღებული შემოსავლების ზრდით,"-აღნიშნულია ანგარიშში. 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით რეგისტრირებულია 18 სადაზღვევო კომპანია, რომლებიც ფლობენ სიცოცხლის და არასიცოცხლის დაზღვევის ლიცენზიებს. 31 დეკემბრის მდგომარეობით სადაზღვევო კომპანიების აქტივები შეადგენს 1 310 მლნ. ლარს, რაც 18%–ით მეტია წინა წლის ამავე თარიღის მონაცემთან შეადრებით, ხოლო კაპიტალი გაზრდილია  11%–ით  და შეადგენს  380 მლნ. ლარს.